górne tło

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej - podsumowanie

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej Nowe Wyzwania, Nowe Perspektywy już za nami.

Tegoroczna edycja, uroczyście zainaugurowana przez Panią Annę Korfel-Jasińską, Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pana Sebastiana Chwedeczko, Prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, transmitowana on line z Centrum Kongresowego ICE Kraków, przyciągnęła przed ekrany ponad 200 odbiorców.

Organizatorzy - Urząd Miasta Krakowa oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie – zaprosili przedstawicieli branży medycznej oraz branży turystycznej naszego miasta do aktywnego udziału w sekcji turystyki medycznej utworzonej w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie dla integracji i współpracy podmiotów tego sektora. Podczas Kongresu została przeprowadzona premierowa prezentacja platformy internetowej Rediscover Krakow, która ma służyć promocji oraz rezerwacji  oferty medycznej, oferty turystycznej oraz pakietów usług, dostosowanych do potrzeb klientów docelowych, stanowiąc jednocześnie narzędzie kreowania marki Krakowa jako destynacji turystyki medycznej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii COVID-19, tematem przewodnim Kongresu Organizatorzy uczynili również telemedycynę, co stanowiło okazję do  wymiany poglądów o postępie technologicznym w sektorze medycznym oraz bezpieczeństwie (rozumiane tu głównie jako działania prewencyjne wobec pandemii).

Prelegenci, będący wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, rozmawiali m.in. o rozwoju nowych technologii w medycynie powodującym rozszerzenie oferty dla turysty medycznego oraz oparciu służby zdrowia o technologię cyfrową. W ostatni aspekt doskonale wpisuje się turystyka medyczna, która może zyskać na znaczeniu ze względu na wzrost potrzeb zdrowotnych Europejczyków. Wiele destynacji będzie chciało z tego trendu skorzystać, należy zatem skoncentrować działania na budowaniu nowoczesnego produktu turystyki medycznej, o czym ciekawie opowiedział Przedstawiciel Węgier pokazując przykład tego kraju jako udanego połączenia oferty medycznej i turystycznej.

I tym razem poruszono aspekty prawne współpracy pomiędzy operatorem turystycznym i medycznym oraz wiarygodności placówek medycznych.

KongresTM